skelet

Skeletonderzoeken (botscan)

In geval van aanhoudende onverklaarde pijn in botten en/of gewrichten, of in gevallen waarbij de arts aandoeningen van de beenderen of de gewrichten, zoals bvb. reuma, arthrose, ontstekingen, kleine breuken… wil uitsluiten of in kaart brengen, kan een scintigrafie van het skelet (ook wel botscintigrafie of botscan genoemd) worden aangevraagd.


SPECT-CT behoort tot de zogenaamde hybride beeldvormingstechnieken. Met “hybride” wordt bedoeld dat er twee verschillende beeldvormingsmodaliteiten (SPECT en CT) samen gemonteerd werden binnen in één enkele camerastructuur. Beide modules zijn reeds lange tijd als afzonderlijke technieken veralgemeend gebruikt. Door het samenbrengen ervan kan u in één enkele onderzoekstijd twee complementaire onderzoeken ondergaan, en dit in exact dezelfde omstandigheden en lichaamshouding.

SPECT, of tomoscintigrafie, zorgt voor de functionele informatie (bijvoorbeeld de verhoogde botaanmaak die gezien wordt als reactie op een botletsel); terwijl de CT scanner de structurele, anatomische en morfologische informatie aangeeft. Beide modules zijn tomografisch, dit wil zeggen dat het een drie-dimensionele beeldvorming betreft die toelaat om snedegewijs in all richtingen het letsel te bekijken.


Voordelen?

In dit geval zal de functionele informatie van SPECT vervolledigd worden door de informatie van de eraan gekoppelde CT scan. Deze CT scanner is in principe volledig vergelijkbaar met deze gebruikt in de dienst radiologie. Een verschil is dat er in principe geen intraveneuze kontrastproducten voor CT gebruikt worden. De bijkomende informatie die CT module levert aan de SPECT interpretatie is drieërlei: (1) de exacte anatomische lokalisatie van het letsel; (2) de vorm en afmetingen van het letsel; en (3) de structurele aspekten van het letsel (vb. betreft het osteodens of osteolytisch botletsel).


Vasculaire scintigrafie

Dit is een aanvullend onderzoek op een botscintigrafie. Het bestaat erin dat we een radioactief gemerkt humaan albumine (bloedproteïne) inspuiten waarvan we de circulatiesnelheid berekenen.

Met dit onderzoek kunnen we algodystrofie of Sudeck opsporen en/of opvolgen. Dit is een pijnlijke gewrichtsaandoening ten gevolge van een lokale verstoring van de microcirculatie.

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding vereist. U hoeft niet nuchter te zijn en mag uw eventuele medicatie innemen.

U krijgt een spuitje in de arm of soms in de voet (als we uw ellebogen of schouders moeten onderzoeken) met een licht radioactieve stof. Van dit spuitje voelt u niets behalve het prikje. Daarna worden er continu opnames gemaakt gedurende 20 minuten. Tijdens deze periode moet u stil blijven liggen of zitten. Van de opnames zelf voelt U niets.