hart


Myocardscintigrafie


Voorbereiding op het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de voormiddag wordt een scan genomen nadat uw hart kort in fysieke inspanning is gebracht. Dit kan d.m.v. een fietsproef ofwel door medicatie (Persantine®). Uw aanvragende arts beslist wat voor u het meest aangewezen is. In de loop van de namiddag maken we een tweede opname van uw hart terwijl u zich in een rusttoestand bevindt.


Uitvoering van het onderzoek (deel 1)


Fietsproef:

's Morgens mag u een licht ontbijt gebruiken. Na het inbrengen van een infuus en het aansluiten van de hartmonitor kan u beginnen met fietsen. Bij voorkeur wordt gestreefd naar het bereiken van minimaal de voorspelde belasting en hartfrequentie op grond van leeftijd, geslacht en lengte. Na maximale inspanning krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Nadien moet u ongeveer een half uur wachten. Voor het nemen van de foto's komt u op een onderzoekstafel te liggen en wordt een camera boven uw borstkas geplaatst. Er worden electroden op uw lichaam

geplakt om tijdens het onderzoek een electrocardiogram (hartfilmpje) te registreren. Met behulp van dat electrocardiogram kan de camera gesynchroniseerd worden op uw hartactie en zal traag rond de borstkas draaien. U dient tijdens de opnamen zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 20 minuten. De nucleair technoloog zal u een afspraak geven voor het tweede deel in de namiddag. U kan en mag op eigen initiatief het ziekenhuis verlaten. 's Middags mag u een licht verteerbare lunch gebruiken.


Medicatie (Persantine®)

's Morgens moet u nuchter naar het onderzoek komen. Na het inbrengen van een infuus en het aansluiten van de hartmonitor en bloeddrukmeter zal de nucleair technoloog de medicatie (berekend op uw gewicht) zeer traag inspuiten. Mogelijks ondervindt u hiervan lichte hoofdpijn en/of moeheid. Om de drie á vier minuten maken we een hartfilmpje en meten we de bloeddruk. Na maximale inspanning krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Nadien moet u ongeveer een half uur wachten. Voor het nemen van de foto's komt u op een onderzoekstafel te liggen en wordt een camera boven uw borstkas geplaatst. Er worden electroden op uw lichaam geplakt om tijdens het onderzoek een electrocardiogram (hartfilmpje) te registreren. Met behulp van dat electrocardiogram kan de camera gesynchroniseerd worden op uw hartactie en zal traag rond de borstkas draaien. U dient tijdens de opnamen zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 20 minuten. De nucleair technoloog zal u een afspraak geven voor het tweede deel in de namiddag. U kan en mag op eigen initiatief het ziekenhuis verlaten. 's Middags mag u een licht verteerbare lunch gebruiken.


Uitvoering van het onderzoek (deel 2)


U krijgt eerst een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de nucleair technoloog. Deze stof moet ongeveer dertig minuten inwerken. U kunt voor het overbruggen van deze wachtperiode bijvoorbeeld een (puzzel)boek meenemen. Het tweede deel van de foto's verloopt voor u hetzelfde als het eerste deel maar nu is uw hart in een rusttoestand.


Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kan u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling. De nucleair geneeskundige interpreteert het onderzoek en maakt een verslag. Dit sturen wij op naar de behandelend arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.


Ejectiefractie / MUGA


Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding noodzakelijk.


Uitvoering van het onderzoek

Om het bloed in het hart zichtbaar te maken, wordt dit gemerkt met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Hiervoor krijgt u een injectie in een ader van uw arm.

Voor het nemen van de foto's komt u op een onderzoekstafel te liggen en wordt een camera boven uw borstkas geplaatst. Er worden electroden op uw lichaam geplakt om tijdens het onderzoek een electrocardiogram (hartfilmpje) te registreren. Met behulp van dat electrocardiogram kan de camera gesynchroniseerd worden op uw hartactie. U dient tijdens de opnames zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de opnames duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.


Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kan u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling. De nucleair geneeskundige interpreteert het onderzoek en maakt een verslag. Dit sturen wij op naar de behandelend arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.