info

Waar moet u zich aanmelden?

Heeft u een afspraak in de voormiddag, voor 12u:

Voor nucleaire geneeskunde schrijft u in aan de loketten van de inschrijvingen. Daar staat een ticketautomaat waar u kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. U kiest de knop ‘consultatie’.

In de wachtruimte van de dienst inschrijvingen geven infoborden aan welk ticketnummer aan de beurt is evenals welk loket. Volg op de infoborden wanneer uw nummer wordt opgeroepen, en begeef u vervolgens naar het inschrijvingsloket dat op het infobord bij uw ticketnummer staat.


Na de inschrijving volgt u route B32 NUCLEAIRE GENEESKUNDE / BMD.

Op nucleaire geneeskunde meldt u zich aan bij het secretariaat.


Heeft u een afspraak in de namiddag, na 12u (meestal voor BMD):

Voor nucleaire geneeskunde schrijft u in aan de loketten van de inschrijvingen. Daar staat een ticketautomaat waar u kunt kiezen uit vier mogelijkheden. U kiest de knop ‘consultatie’.

In de wachtruimte van de dienst inschrijvingen geven infoborden aan welk ticketnummer aan de beurt is evenals welk loket. Volg op de infoborden wanneer uw nummer wordt opgeroepen, en begeef u vervolgens naar het inschrijvingsloket dat op het infobord bij uw ticketnummer staat.


Na de inschrijving volgt u de route B32 NUCLEAIRE GENEESKUNDE / BMD.

Op nucleaire geneeskunde mag u onmiddellijk in de wachtzaal plaatsnemen. We komen u daar roepen.


Wat meebrengen voor een onderzoek of behandeling?

Identiteitskaart

De verwijsbrief van uw huisarts of specialist

Eventuele medische documenten of vroegere onderzoeksresultaten(foto's)  die betrekking hebben op uw gezondsheidstoestand

 

Attest voor het werk of de school?                                                                       

Een attest voor het werk of de school kan u aan onze inschrijvingsbalie vragen.


Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde verrichten we onderzoek met behulp van stoffen die licht radioactief zijn gemaakt. De benodigde stoffen gaan meestal via het bloed naar het te onderzoeken orgaan in het lichaam. Dankzij de straling die deze stof uitzendt, is het mogelijk de werking van het orgaan met zeer gevoelige apparatuur (de gammacamera) vast te leggen op een beeldscherm. We noemen dit een opname. Soms is één opname genoeg, maar meestal is het nodig meerdere opnames te maken. De opnamegegevens worden opgeslagen op een computer en kunnen later worden uitgewerkt.

Wij raden u aan gemakkelijk zittende kledij aan te trekken waaraan geen metalen onderdelen zitten. Meestal is het dan niet nodig dat u zich geheel of gedeeltelijk uitkleedt.

Na de injectie en het onderzoek drinkt u best wat meer dan u gewend bent. De radioactieve stof zal zo nog sneller uit uw lichaam verdwijnen.


Hoe worden de beelden gemaakt?

U krijgt een licht radioactieve stof toegediend. Meestal gebeurt dit via een injectie in een ader van uw arm. Bij sommige onderzoeken worden er al tijdens of meteen na de injectie opnames gemaakt. Bij andere onderzoeken moet u een tijdje wachten voordat de opnames gemaakt kunnen worden. De wachttijd hangt af van het type onderzoek.

Om de opnames zo duidelijk mogelijk te krijgen, komt de camera dicht bij uw lichaam. Tijdens het maken van de opnames moet u heel goed stil blijven liggen. U kunt wel gewoon rustig doorademen.

Het onderzoek doet geen pijn. U voelt vooraf alleen de injectie. Deze is vergelijkbaar met een prik bij bloedafname. Van de radioactieve stof zelf voelt u niets. Na de injectie of het onderzoek zijn er geen bijwerkingen te verwachten. U kunt na afloop dan ook gewoon op eigen gelegenheid naar huis of naar uw werk.


Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De nucleair technoloog die bij het onderzoek aanwezig is, kan (en mag) u geen informatie geven over de bevindingen van het onderzoek.

De nucleair geneeskundige interpreteert het onderzoek en maakt een verslag. Dit sturen wij digitaal of per Post naar de behandelende arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit duurt meestal drie werkdagen. Artsen werkzaam binnen AZ Turnhout kunnen de beelden en het verslag daags na het onderzoek digitaal bekijken. U kan de uitslag ook zelf komen afhalen indien u dit wenst. Dit kan u best meedelen voor het onderzoek.


Bent u verhinderd?

Bent u, om welke reden dan ook, niet in staat de gemaakte afspraak na te komen?

Meldt dit zo snel mogelijk via telefoonnummer 014 40 69 04.

De radioactieve stof die u tijdens het onderzoek krijgt ingespoten, wordt namelijk speciaal voor u besteld en klaargemaakt.