schildklier

Onderzoeken:

Schildkliercaptatie: dit onderzoek geeft informatie over de functie, vorm en grootte van uw schildklier.

Schildklierscintigrafie met MIBI geeft informatie over een schildkliercarcinoom in een koude nodule.

Bijschildklierscintigrafie geeft informatie over een verhoogde werking en/of vergroting van de bijschildklier door een adenoom (goedaardig klierweefselgezwel).

Schildklierscintigrafie                                                               


Doel van het onderzoek       

Dit onderzoek geeft informatie over de functie, vorm en grootte van uw schildklier.


De voorbereidingen

Uw arts bespreekt met u of u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen in verband met het onderzoek. Dit geldt met name voor de medicijnen die uw schildklierfunctie beinvloeden.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag alles eten en drinken.


Het onderzoek

U krijgt eerst een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de nucleair technoloog. Deze stof moet twintig tot veertig minuten inwerken. U kunt voor het overbruggen van deze wachtperiode bijvoorbeeld een (puzzel)boek meenemen.

Vervolgens maken wij een opname van uw schildklier. U ligt daarvoor ongeveer vijftien minuten op een onderzoeksbed met de camera vlak boven uw hoofd/hals.

Het onderzoek met consultatie duurt, inclusief de wachttijd, 60 tot 90 minuten.


Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wacht u op de nucleair geneeskundige die de opname(n) beoordeelt. Hij/zij zal u persoonlijk zien en uw hals onderzoeken. Daarna kunt u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling.

Schildklierscintigrafie met MIBI  (methoxyisobutylisonitrile)


Doel van het onderzoek     

Dit onderzoek geeft informatie over een schildkliercarcinoom in een koude nodule.


De voorbereidingen

Uw arts bespreekt met u of u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen in verband met het onderzoek. Dit geldt met name voor de medicijnen die uw schildklierfunctie beinvloeden.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag alles eten en drinken.


Het onderzoek

U krijgt eerst een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de nucleair technoloog. Deze stof moet tien tot vijftien minuten inwerken.U kunt voor het overbruggen van deze wachtperiode bijvoorbeeld een (puzzel)boek meenemen. Vervolgens maken wij een opname van uw schildklier. U ligt daarvoor ongeveer tien minuten op een onderzoeksbed met de camera vlak boven uw hoofd/hals. Het onderzoek duurt, inclusief de wachttijd, 60 tot 100 minuten.


Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wacht u op de nucleair geneeskundige die de opname(n) beoordeelt. Hij/zij zal u persoonlijk zien en uw hals onderzoeken. Eventueel wordt een laattijdige opname van de schildklier gemaakt, ongeveer negentig minuten na de injectie. Daarna kunt u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling.

Bijschildklierscintigrafie


Doel van het onderzoek       

Dit onderzoek geeft informatie over een verhoogde werking en/of vergroting van de bijschildklier door een adenoom (goedaardig klierweefselgezwel).


De voorbereidingen

Uw arts bespreekt met u of u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen in verband met het onderzoek. Dit geldt met name voor de medicijnen die uw schildklierfunctie beinvloeden.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag alles eten en drinken.


Het onderzoek

U krijgt 's morgens een injectie met een licht radioactieve vloeistof (I-123) in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de medisch nucleair technoloog. Deze stof moet een drietal uren inwerken. In deze periode mag en kan u het ziekenhuis verlaten.

Na deze wachttijd maken wij een korte opname van uw bijschildklier. Aan de hand van deze opname kunnen we de dosis berekenen die ingespoten moet worden om de schildklier te lokaliseren. Na enkele minuten krijgt u dan een tweede injectie. Na een vijftal minuten starten we met de opnames. U ligt daarvoor ongeveer vijfendertig minuten op een onderzoeksbed met de camera vlak boven uw hoofd/hals.


Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kan u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling. De nucleair geneeskundige interpreteert het onderzoek en maakt een verslag. Dit sturen wij op naar de behandelend arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.