Therapie

Behandeling met nucleaire geneeskundige technieken bestaat uit de vernietiging van specifiek weefsel door middelen die hoog radioactief zijn, maar een korte halveringstijd (T1/2) hebben.

Bij de behandeling met radioactieve isotopen is het de bedoeling cellen te doden door de bèta- en gammastraling. Door het juiste isotoop deel te laten uitmaken van een slim gekozen radiofarmacon, beperken we de schade aan gezonde cellen zo veel mogelijk terwijl de zieke cellen worden gedood. De toegepaste dosering is veel hoger dan bij de diagnostiek.

 

Een specialisme dat een sterke relatie heeft met de nucleaire geneeskunde, is de radiotherapie. In tegenstelling tot bij de nucleaire geneeskunde wordt bij de radiotherapie gewerkt met uitwendige bronnen van ioniserende straling, of bronnen die wel inwendig worden toegepast maar die niet vrij in het lichaam kunnen bewegen (brachytherapie).

 

Behandelingen op nucleaire geneeskunde:

- therapie met jodium-131 bij schildklieraandoeningen

- therapie met Yttrium 90 bij synovitis (gewrichtsontsteking)

- therapie met 153 Samarium voor de behandeling van pijnlijke botmetastasen.

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch