Spect-CT

 

 

SPECT - CT

 

SPECT-CT behoort tot de zogenaamde hybride beeldvormingstechnieken. Met “hybride” wordt bedoeld dat er twee verschillende beeldvormingsmodaliteiten (SPECT en CT) samen gemonteerd werden binnen in één enkele camerastructuur. Beide modules zijn reeds lange tijd als afzonderlijke technieken veralgemeend gebruikt. Door het samenbrengen ervan kan u in één enkele onderzoekstijd twee complementaire onderzoeken ondergaan, en dit in exact dezelfde omstandigheden en lichaamshouding.

 

SPECT, of tomoscintigrafie, zorgt voor de functionele informatie (bijvoorbeeld de verhoogde botaanmaak die gezien wordt als reactie op een botletsel); terwijl de CT scanner de structurele, anatomische en morfologische informatie aangeeft. Beide modules zijn tomografisch, dit wil zeggen dat het een drie-dimensionele beeldvorming betreft die toelaat om snedegewijs in all richtingen het letsel te bekijken.

 

Voordelen?

In dit geval zal de functionele informatie van SPECT vervolledigd worden door de informatie van de eraan gekoppelde CT scan. Deze CT scanner is in principe volledig vergelijkbaar met deze gebruikt in de dienst radiologie. Een verschil is dat er in principe geen intraveneuze kontrastproducten voor CT gebruikt worden. De bijkomende informatie die CT module levert aan de SPECT interpretatie is drieërlei: (1) de exacte anatomische lokalisatie van het letsel; (2) de vorm en afmetingen van het letsel; en (3) de structurele aspekten van het letsel (vb. betreft het osteodens of osteolytisch botletsel).

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch