Schildklier functie

Schildklierscintigrafie

 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over de functie, vorm en grootte van uw schildklier.

De voorbereidingen

Uw arts bespreekt met u of u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen in verband met het onderzoek. Dit geldt met name voor de medicijnen die uw schildklierfunctie beinvloeden.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag alles eten en drinken.

 

Het onderzoek

U krijgt eerst een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de nucleair technoloog. Deze stof moet twintig tot veertig minuten inwerken. U kunt voor het overbruggen van deze wachtperiode bijvoorbeeld een (puzzel)boek meenemen.

Vervolgens maken wij een opname van uw schildklier. U ligt daarvoor ongeveer vijftien minuten op een onderzoeksbed met de camera vlak boven uw hoofd/hals.

Het onderzoek met consultatie duurt, inclusief de wachttijd, 60 tot 90 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wacht u op de nucleair geneeskundige die de opname(n) beoordeelt. Hij/zij zal u persoonlijk zien en uw hals onderzoeken. Daarna kunt u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling.

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch