Koude nodus

Schildklierscintigrafie met MIBI (methoxyisobutylisonitrile)

 

 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over een schildkliercarcinoom in een koude nodule.

De voorbereidingen

Uw arts bespreekt met u of u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen in verband met het onderzoek. Dit geldt met name voor de medicijnen die uw schildklierfunctie beinvloeden.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag alles eten en drinken.

Het onderzoek

U krijgt eerst een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw arm. Deze injectie geeft de nucleair technoloog. Deze stof moet tien tot vijftien minuten inwerken.U kunt voor het overbruggen van deze wachtperiode bijvoorbeeld een (puzzel)boek meenemen.

 

 

Vervolgens maken wij een opname van uw schildklier. U ligt daarvoor ongeveer tien minuten op een onderzoeksbed met de camera vlak boven uw hoofd/hals.

Het onderzoek duurt, inclusief de wachttijd, 60 tot 100 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wacht u op de nucleair geneeskundige die de opname(n) beoordeelt. Hij/zij zal u persoonlijk zien en uw hals onderzoeken. Eventueel wordt een laattijdige opname van de schildklier gemaakt, ongeveer negentig minuten na de injectie. Daarna kunt u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u weer terug naar uw afdeling.

 

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch