Lymfe / sentinel

Onderzoeken van de lymfebanen

 

Lymfescintigrafie

Met behulp van dit onderzoek kan men eventuele stoornissen in de lymfevocht afvoer in het lichaam opsporen. De passagesnelheid en de doorgankelijkheid van het lymfesysteemSysteem van alle lymfe klieren en -banen in het lichaam. wordt in kaart gebracht.

 

Sentinel node van de borst

Een oksel bevat gemiddeld 15 tot 20 klieren. Deze bevinden zich onderling in een gestructureerde orde. Het zijn m.a.w. telkens 1 of 2 klieren die als eerste iets uit een bepaalde zone van de borst ontvangen. De procedure heeft als doel deze klieren afzonderlijk in het licht te stellen en deze dan selectief weg te nemen. Indien deze klieren teruggevonden worden en niet aangetast zijn, kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat de overige lymfeklieren niet aangetast zullen zijn en dus niet weggenomen dienen te worden.

 

Sentinel node melanoom

De sentinel node is de lymfeklier, die het eerste opvangstation is van de lymfe-afvloed van het melanoom. Deze lymfeklier

wordt “schildwachtklier” genoemd, omdat hij de toegang vormt tot de andere lymfeklieren. Het doel is om deze eerste lymfeklier, waarnaar de tumor mogelijk kan uitzaaien, op te sporen als voorbereiding op de operatie.

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch