Onderzoek

 

De dag van het onderzoek

Er zijn een aantal zaken waaraan u op de dag van het onderzoek moet denken:

• Neemt u het volgende mee als u voor onderzoek komt:

- SIS-kaart

- eventueel vorige foto's

- het aanvraagformulier van uw arts en eventueel formulieren van de verzekering

- uw medicijnkaart of de medicijnen die u gebruikt

• Wij raden u aan gemakkelijk zittende kledij aan te trekken waaraan geen metalen onderdelen zitten. Meestal is het dan niet nodig dat u zich geheel of gedeeltelijk uitkleedt.

• Na de injectie en het onderzoek drinkt u best wat meer dan u gewend bent. De radioactieve stof zal zo nog sneller uit uw lichaam verdwijnen.

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde verrichten we onderzoek met behulp van stoffen die licht radioactief zijn gemaakt. De benodigde stoffen gaan meestal via het bloed naar het te onderzoeken orgaan in het lichaam. Dankzij de straling die deze stof uitzendt, is het mogelijk de werking van het orgaan met zeer gevoelige apparatuur (de gammacamera) vast te leggen op een beeldscherm. We noemen dit een opname. Soms is één opname genoeg, maar meestal is het nodig meerdere opnames te maken. De opnamegegevens worden opgeslagen op een computer en kunnen later worden uitgewerkt.

 

Hoe worden de beelden gemaakt?

U krijgt een licht radioactieve stof toegediend. Meestal gebeurt dit via een injectie in een ader van uw arm. Bij sommige onderzoeken worden er al tijdens of meteen na de injectie opnames gemaakt. Bij andere onderzoeken moet u een tijdje wachten voordat de opnames gemaakt kunnen worden. De wachttijd hangt af van het type onderzoek.

Om de opnames zo duidelijk mogelijk te krijgen, komt de camera dicht bij uw lichaam. Tijdens het maken van de opnames moet u heel goed stil blijven liggen. U kunt wel gewoon rustig doorademen.

 

Doet het onderzoek pijn?

Het onderzoek doet geen pijn. U voelt vooraf alleen de injectie. Deze is vergelijkbaar met een prik bij bloedafname. Van de radioactieve stof zelf voelt u niets.

 

Zijn er bijwerkingen?

Na de injectie of het onderzoek zijn er geen bijwerkingen te verwachten. U kunt na afloop dan ook gewoon op eigen gelegenheid naar huis of naar uw werk.

 

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch