Hart

 

Hartonderzoeken

 

Myocardscintigrafie met MIBI

Met behulp van dit onderzoek kunnen we de mogelijke ernst, uitgebreidheid en lokalisatie van het hartlijden onderzoeken bijvoorbeeld na een hartinfarct.

Met behulp van dit onderzoek kan de pompfunctie van uw hart nauwkeurig worden onderzocht. Er wordt berekend hoeveel bloed het hart kan wegpompen. Dit wordt de ejectie-fractie genoemd.

 

 

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN K. Van Hullebusch